JSC CONSULTING Jadwiga Szatkowska ogłasza
KONKURS ARCHITEKTONICZNY

 

 

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej dla następujących zadań:

1) Utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji na jeziorem Łąckim Dużym

2) Założenia mini ogrodów botanicznych przy placówkach oświatowych na terenie powiatu płockiego (3 mini ogrody)

3) Zaprojektowanie i organizacja stałych wystaw ekologicznych w powiecie płockim (Łąck,Wyszogród)

4) Modernizacji istniejącego schroniska dla dzikich zwierząt w Miszewie Murowanym

 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

a. oryginalność i atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań – 45 pkt

b. trafność doboru środków wyrazu do zadań – 25 pkt

c. optymalizacja realizacji w określonym budżecie – 30 pkt

Razem: max. 100 pkt.

 

Regulamin konkursu dostępny tutaj -> REGULAMIN DO POBRANIA Regulamin konkursu

Umowa dostępna tutaj -> UMOWA DO POBRANIA Regulamin konkursu

Program funkcjonalno-użytkowy dostępny tutaj -> PFU PFU

 

Rodzaj i wysokość nagród: nagroda pieniężna, pierwsza nagroda w wysokości 3000,00 PLN brutto zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który uzyska największą ilość punktów przyznanych przez Sąd Konkursowy dla każdego zadania.

TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH – DO GODZ. 15.00 W DNIU 28.10.2016 ROKU

 

Projekt „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności”.

OFERTA JSC CONSULTING

 

Księgowość

Prowadzimy usługi księgowe wszystkich typów, Księgi Handlowe, Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), Ryczałty, Karta podatkowa, Deklaracje podatkowe, Deklaracje ZUS, Doradztwo gospodarcze w zakresie zwiększenia konkurencyjności firm, Opracowywanie wniosków na dotacje z Unii Europejskiej dla dużych, średnich i małych oraz mikro przedsiębiorstw.

Dotacje dla firm

JSC Consulting oferuję kompleksową obsługę w zakresie procesu pozyskiwania środków z dotacji unijnych oraz doradztwo w ich rozliczaniu. JSC Consulting oferuje również kompleksowe zarządzanie projektami.

Nieruchomości

Powstanie biura jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku w zakresie profesjonalnego zarządzania, administrowania, obsługi księgowej, prawnej i nadzoru technicznego nad powierzonymi nieruchomościami. Dla naszych klientów proponujemy również usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

BHP

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.

Szkolenia

Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla pracowników i kadry zarządzającej w zakresie min.jakości, środowiska, BHP oraz szkolenia specjalistyczne np.kurs audytorów wewnętrznych.

Konsulting

Wdrażanie systemów zarzadzania Jakością (ISO 9001), Środowiskiem Iso 14001,Bezpieczeństwem i higieną pracy (PN- N18001), Bezpieczeństwem informacji (ISO 27001), Bezpieczeństwem zdrowotnym żywności HACCP (ISO 21001), Prowadzenie audytów wewnętrznych, Doskonalenie systemów, Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania,AQUAP

JSC CONSULTING – Certyfikat Ministra Finansów nr 5305/2004

W naszej bazie znajduje się ponad 1,000 zadowolonych klientów Dołącz do nich już dziś!

Nasze doświadczenie

Regionalny Program Operacyjny (RPO) 95%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 90%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) 100%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 75%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 70%
Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna 50%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 60%

Jak do nas trafić ?

  • Forum Gospodarcze w Katowicach

Forum Gospodarcze w Katowicach

  • Kwiecień 26th, 2014

Wiceminister Iwona Wendel uczestniczyła w Forum Gospodarczym „Rozwój kluczowych technologii innowacyjnych [...]

Odbierz swój biznes plan całkowicie za darmo!

Każdy klient, który zdecyduje się na skorzystanie z usług naszego biura rachunkowego, otrzyma Biznes Plan całkowicie za darmo!