Zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenie dla mieszkańców
powiatu Płockiego w zakresie
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

 

 

 

 

Wykonawca szkolenia JSC Consulting Jadwiga Szatkowska zaprasza w imieniu Starosty Płockiego mieszkańców powiatu płockiego na szkolenie pn. „Szkolenia dla mieszkańców powiatu płockiego w zakresie edukacji ekologicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000”

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności”.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, bioróżnorodności powiatu płockiego, pokazanie walorów przyrodniczych powiatu płockiego, w tym obszarów Natura 2000 oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach chronionych.

Nabór na szkolenia rozpoczyna się w dniu 08.03.2017 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze wykonawcy szkolenia w Płocku ul. Wyszogrodzka 98C oraz przez e-mail sekretariat@biurojsc.pl

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na naszej stronie internetowej – dokumenty rekrutacyjne

 

Informacja telefoniczna: 24 2642626 oraz 530 433 446.
Biuro wykonawcy szkolenia: Wyszogrodzka 98C, 09-402 Płock
Organizator szkoleń: Powiat Płocki.

Szkolenia odbywać się będą w dni powszednie oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00 w sali szkoleniowej w Płocku przy ul. Wyszogrodzka 98C (róg ul. Źródlanej) w grupach 15 osobowych lub w innych lokalizacjach podanych uczestnikom co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują: materiały szkoleniowe (płytę CD z prezentacją), teczkę filcową, notatnik, długopis oraz Pen-Drive, certyfikat udziału w szkoleniu, lunch i serwis kawowy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

JSC Consulting Jadwiga Szatkowska

 

OFERTA JSC CONSULTING

 

Księgowość

Prowadzimy usługi księgowe wszystkich typów, Księgi Handlowe, Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), Ryczałty, Karta podatkowa, Deklaracje podatkowe, Deklaracje ZUS, Doradztwo gospodarcze w zakresie zwiększenia konkurencyjności firm, Opracowywanie wniosków na dotacje z Unii Europejskiej dla dużych, średnich i małych oraz mikro przedsiębiorstw.

Dotacje dla firm

JSC Consulting oferuję kompleksową obsługę w zakresie procesu pozyskiwania środków z dotacji unijnych oraz doradztwo w ich rozliczaniu. JSC Consulting oferuje również kompleksowe zarządzanie projektami.

Nieruchomości

Powstanie biura jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku w zakresie profesjonalnego zarządzania, administrowania, obsługi księgowej, prawnej i nadzoru technicznego nad powierzonymi nieruchomościami. Dla naszych klientów proponujemy również usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

BHP

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.

Szkolenia

Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla pracowników i kadry zarządzającej w zakresie min.jakości, środowiska, BHP oraz szkolenia specjalistyczne np.kurs audytorów wewnętrznych.

Konsulting

Wdrażanie systemów zarzadzania Jakością (ISO 9001), Środowiskiem Iso 14001,Bezpieczeństwem i higieną pracy (PN- N18001), Bezpieczeństwem informacji (ISO 27001), Bezpieczeństwem zdrowotnym żywności HACCP (ISO 21001), Prowadzenie audytów wewnętrznych, Doskonalenie systemów, Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania,AQUAP

JSC CONSULTING – Certyfikat Ministra Finansów nr 5305/2004

W naszej bazie znajduje się ponad 1,000 zadowolonych klientów Dołącz do nich już dziś!

Nasze doświadczenie

Regionalny Program Operacyjny (RPO) 95%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) 90%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) 100%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 75%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 70%
Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna 50%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 60%

Jak do nas trafić ?

  • Forum Gospodarcze w Katowicach

Forum Gospodarcze w Katowicach

  • Kwiecień 26th, 2014

Wiceminister Iwona Wendel uczestniczyła w Forum Gospodarczym „Rozwój kluczowych technologii innowacyjnych [...]

Odbierz swój biznes plan całkowicie za darmo!

Każdy klient, który zdecyduje się na skorzystanie z usług naszego biura rachunkowego, otrzyma Biznes Plan całkowicie za darmo!