Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ma zaszczyt zaprosić do „Strefy Funduszy Europejskich”,która rusza 1 maja w Warszawie.
Kolejne lokalizacje: 3 maja Szydłowiec, 7 maja Siedlce i 10 maja Płock.

Bogaty program zapewni liczne atrakcje dla całych rodzin.Przygotowano wystawę fotografii, materiały informacyjne oraz zajęcia dydaktyczne prowadzone przez instytucje, które realizowały projekty z Funduszy Europejskich.Będą także zabawy i konkursy dla najmłodszych oraz quizy i gry sprawnościowe dla starszych dzieci. Można sprawdzić się także w Mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego.

Beneficjentów zainteresowanych uczestniczeniem w „Strefie Funduszy Europejskich”, jako wystawców prosimy o zgłoszenia na adres: strefafe@mazowia.eu do 30.04.2013 r.

Program operacyjny Priorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) dotyczy całego programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) dotyczy całego programu
JESSICA dotyczy całego programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dotyczy całego programu