Wiceminister Iwona Wendel uczestniczyła w Forum Gospodarczym „Rozwój kluczowych technologii innowacyjnych w Regionie Śląskim w latach 2014-2020”, które 14 kwietnia 2014 r. odbyło się w Katowicach. Wiceszefowa resortu infrastruktury i rozwoju mówiła o instrumentach wsparcia badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w przyszłym budżecie UE.

– Zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 oraz postawionymi przed Polską celami, badania i innowacje będą odgrywały szczególną i ważną rolę w latach 2014-2020. Istotne będzie zwiększenie zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie działalności B+R, jak również podniesienie efektywności inwestycji oraz projektów finansowanych na wszystkich poziomach – krajowym, regionalnym i ponadregionalnym – mówiła I. Wendel.

Działania w obszarze B+R+I będą miały na celu przyczynienie się do zwiększenia wydatków ponoszonych na badania i rozwój oraz do wzrostu gospodarczego, tak by w 2023 roku wyniósł on w Polsce 77 proc. średniej unijnej. Zgodnie z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami wydatki na B+R za 9 lat powinny osiągnąć poziom 2 proc. PKB, co będzie oznaczało znaczącą poprawę w stosunku do stanu obecnego, gdyż w 2013 r. wydatki na ten cel wyniosły 0,9 proc. PKB.

W Programie Inteligentny Rozwój (PO IR) dofinansowany będzie cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację (wdrożenie) wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw. Wspierane będą zarówno projekty B+R zgłaszane przez przedsiębiorstwa, jak i ukierunkowane na zwiększenie potencjału sektora nauki. – W tym pierwszym przypadku liderem projektu będzie zazwyczaj firma, w drugim zaś zaangażowanie biznesu będzie mniejsze, a projekt prowadzić będzie jednostka naukowa – poinformowała wiceminister Wendel.

Dodała, że Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020 będą, zaraz po PO IR, jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji w zakresie B+R oraz innowacji. W programach tych realizowane będą głównie działania zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw, poprzez inwestycje oraz rozwój kadr i kompetencji. Dotyczy to także wzmacnia regionalnych inteligentnych specjalizacji głównie w zakresie innowacji oraz prac B+R.