Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel wzięła udział w debacie towarzyszącej uroczystemu otwarciu interdyscyplinarnego laboratorium Uniwersytetu Warszawskiego. Digital Economy Lab będzie ośrodkiem działającym w skali Europy Środkowo-Wschodniej, na rzecz umiejętnego wdrażania najnowszych rozwiązań w gospodarce i życiu społecznym.

W perspektywie 2014-2020, zgodnie z celami Strategii „Europa 2020”, jednym z priorytetów jest „rozwój inteligentny”. Podejmowane w jego ramach działania, mają służyć uwolnieniu potencjału innowacyjnego, poprawie rezultatów procesu kształcenia oraz jakości i wyników instytucji edukacyjnych. Ich realizacja powinna przebiegać na poziomie regionalnym, krajowym  oraz unijnym – podkreśliła wiceminister Iwona Wendel. Przyjęte wraz ze Strategią zobowiązania, a także potrzeby rozwoju Polski wskazane w krajowych dokumentach strategicznych, określają w odniesieniu do kwestii innowacyjności, konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wydatków na badania i rozwój. Cel dla Polski w tym zakresie wynosi 1,7 proc. PKB.

Z tego względu, do przedsiębiorstw będzie kierowany znaczny strumień Funduszy Europejskich, przeznaczonych na wspieranie rozwoju innowacyjności. Będą one dostępne przede wszystkim w Programach Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja Rozwój, a także w regionalnych programach operacyjnych – poinformowała wiceszefowa resortu przedstawiając najważniejsze kwestie związane z wyżej wspomnianymi programami.

Podczas debaty, wiceminister Wendel mówiła także o pomocy publicznej dla firm. – Maksymalna wysokość wsparcia, jaką może uzyskać przedsiębiorca w danym regionie jest zależna od tzw. mapy pomocy, która dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską w lutym 2014 r. i wejdzie w życie 1 lipca br.